JANSZOON SOFTWARE

Information Technology/IT

Onze corebusiness is het leerlingvolgsysteem ‘MLS’ voor het speciaal onderwijs, waar maatwerk een erg belangrijk onderdeel van is. Iedere onderwijsinstelling is uniek en daar past geen confectie-aanpak bij.