URBAN JAZZ

Stedenbouw/Landschapsarchitectuur/Ruimtelijke ordening

"Wij zijn niet het buro van ‘u vraagt, wij draaien’. Wat we vaak zien, is dat een architect ontwerpt vanuit een gebouw en een stedenbouwkundige vanuit de ruimte. Urban Jazz verplaatst zich in de mens. Als stedenbouw en landschapsarchitect ontwerpen wij vanuit de vraag: wie gaat hier wonen, werken of de ruimte gebruiken? Wij stellen de mens centraal,niet het ontwerp."